Seks av ti imot piggdekkavgift

Piggdekkavgiften har flest venner blant unge, høyt utdannede og sentrumsbeboere. Men i alle grupper er det likevel flertall mot avgiften.