Lærer mer på store skoler

Elever på store skoler har bedre resultater enn elever på små skoler. Det er funnene i dansk undersøkelse.