Sirkustelt i grøften

Bilen fra Cirkus Agora kjørte seg vill på smale veier og havnet i grøften.