Ranet med elektrosjokk

21-åringen brukte ekstreme metoder for å rane til seg et minimalt ransutbytte.