Helsetilsynet krever straksløsning i Arna

Helsetilsynet krever at Bergen kommune øyeblikkelig rydder opp i legesituasjonen ved Arna Helseheim.