Tek 160 mill. frå Bergen

Utan aktiv innsats frå lokalt hald, vil 80 millionar jernbanekroner til Bergen bli borte frå statsbudsjettet både neste år og i 2009.