Motorsykkel tok fyr

Mens føreren fremdeles kjørte motorsykkelen begynte den plutselig å brenne.