Godt voksne i kø for å studere

På få år har antallet studenter økt kraftig. De eldste studentene står for størsteparten av veksten.