Bygdene gror igjen med Sp i regjering

Jordbruket bygges ned raskere enn noen gang, og sentraliseringen er like sterk som før. Tre år med Senterpartiet i regjering har ikke snudd utviklingen.