Frå bedehus til kulturminne

Bedehuset «Fredheim» på Vinnes er eit vakkert bygg. Så vart det òg teikna av kunstnaren Magnus Dagestad.