Flest døde alene i Bergen

Det er påfallende at fire av de fem som døde alene om natten, bodde på det undersøkte sykehjemmet i Bergensområdet.