- Naturlig å snakke sammen

Saksbehandler Hans Frugård vil ikke kommentere hvorvidt det er byggesaksavdelingen eller politiet som hadde det opprinnelige ønsket om å ta turen inn i Highwaymens lokaler.