Gamle gårder bevart

Gårdshusene på Vestre Sælen ligger fremdeles slik de lå da Fyllingsdalen ble innlemmet i Bergen, likeså deler av innmarken. I dag kalles innmarksarealet for ”bondemarken” og er mye brukt som akebakke om vinteren.