Påskevakthold uten Sivilforsvaret

Husvokteren «Krimfri påske» må i år bekjempe påskekriminalitet i Laksevåg uten bistand fra Sivilforsvaret.