Advarer mot private «hjelpere»

– Vi har erfaring med at saker er klusset til, og at det er blitt vanskeligere å få til en løsning fordi personer uten nødvendig kompetanse har grepet inn.