Flere alvorlige situasjoner

Nødhjelp har flere ganger uteblitt fordi døve ikke kan nå nødnumrene direkte.