Fusa-historien ikke enestående

I flere saker de siste tiårene er norske kommuner dømt til å betale erstatning fordi ras eller flomfare ikke var sjekket før det ble gitt grønt lys for bygging.