Stopper «Kvikk»-forskning

Forsvarets sanitet foreslår at «Kvikk»-undersøkelsen ved universitet i Bergen avsluttes og skyver det videre arbeid med «Kvikk»-saken inn i det uvisse.