- Flakne var partner og etterlevde avtale

Carl Fredrik Seim er skuffet over sine tidlige partnere. Nå tar han bladet fra munnen.