... men Hværsaagod vil søke om flere navn

Førstemann ut, Espen Thoresen Hværsaagod, har no søkt Folkeregisteret om å få ta namnet Takkskalduha i tillegg.