Stel andres identitet og får lån

Svindlarar stel personopplysningar, og brukar dei til å få innvilga lån. Finansinstitusjonar sjekkar ikkje om kontoar dei betaler ut til, tilhøyrer lånesøkjarane. Lånet går inn på svindlars konto.