- Avslørt av telefonen

Omfattende telefonavlytting i flere måneder førte til pågripelsen av frontfiguren i Union MC.