Byrådet vil åpne Fredriksberg

Både Grønn Etat og Bergen Kommunale Bygg (BKB) går imot å åpne Fredriksberg Fort på Nordnes for allmennheten. Likevel vil byrådet gå videre med arbeidet med å gjøre fortet tilgjengelig for alle.