- Kommunen må ha ansvaret

Venstres gruppeleder i bystyret, Anders Skoglund, reagerer kraftig på brevet fra fylkesordføreren.