Ny «Bow Eagle»-runde

Gulating lagmannsrett må vurdere en gang til om saken mot førstestyrmann Ronnie L. Zape på «Bow Eagle» skal behandles. Det har Høyesteretts kjæremålsutvalg bestemt.