Belik-saka ikkje til Høgsterett

Søstrene Olga og Tanja Belik får ikkje prøvd saka si i Høgsterett.