Innrømmer manglende veistyring

Samferdselsminister Torild Skogsholm innrømmer i et brev til Stortinget manglende økonomisk styring ved byggingen av Lærdalstunnelen, trekantsambandet i Sunnhordland og Vestre innfartsåre til Bergen.