For øvrig vedtok bystyret å ....

Ulikt småknask fra bystyret i går.