Lover bedre legedekning på sykehjem

Legedekningen på sykehjemmene er for dårlig, sier byråd Helen Fløisand. Det kommer til å ta flere år før den er god nok.