Ulik erstatning til «Norrøna»-passasjerer

De tolv passasjerene som ble fanget om bord på MS «Norrøna» i en uke i mai, fikk dekket utgiftene til mat, men ikke stort mer.