• KRAFTLINE? NEI TAKK: Stortingsrepresentant Ågot Valle (SV) hevdar at den planlagde kraftlina i Hardanger vil øydeleggje både for turisme og lokal trivsel<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ

Motstand mot kraftline blir valkampsak

Politikarane står i kø for å forhindre at Hardanger blir skjemt av ei svær kraftline. Tre veker før valet er dei fleste meir freista av rådyr sjøkabel.