40 prosent billegare buss frå Nordhordland

Frå 1. januar 2006 reiser kortbrukarar 40 prosent billegare på bussen til og frå Bergen over Nordhordlandsbrua.