- Haster med Vestlandsregion

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) ønsker valg til en ny vestlandsregion allerede i 2007.