Vil at dømte i kø skal få slippe fengsel

Soningskøen gjør at domstolene avsier dommer på feil grunnlag, mener sorenskriveren i Bergen. Han foreslår at dømte skal slippe fengsel, hvis de må vente i mer enn ett år på å få sone.