Tek fag som gjev best utteljing

Elevar i vidaregåande skule satsar på fag som gjev god utteljing når dei skal vidare på universitet og høgskular.