- Kroken på døra for Gjestetunet

Styreformann Inge Skogesal i Bjørkheim Gjestetun AS forventer at lagmannsretten stadfester pølsedommen fra tingretten.