Billigere hjemmehjelp

Pensjonistene kan puste lettet ut, satsene for hjemmehjelp blir redusert. Internkontroll i Bergen kommune har vist at satsene for 2004 var satt for høyt.