Genskader og misdannelser

I 1961 viste et forsøk med bestråling av kyllinger at mikrobølger skadet genene og fosterets utvikling. Det ble funnet medfødte misdannelser skyldtes trolig andre virkninger enn varme.