• I GRØFTEN: Boreriggen begynte å synke med det samme den kjørte ut i myren. FOTO: HELGE SUNDE

Borerigg sank i grøften

Det ble både vått og grisete da en borerigg begynte å synke i en myr ved vannet i Godviksvingene.