Regjeringen vil gi reisestøtte til rammede innvandrere

Innvandrere som har mistet nær familie i flodbølgekatastrofen vil kunne få støtte til å besøke gjenlevende i hjemlandet.