Krever 10 millioner av staten

I 1999 mottok gallerieier Reidar Osen i Bergen et krav fra tollvesenet: Betal 800.000 kroner i avgifter for tre båter du har kjøpt.