Suser inn i nytt selskap

Bussjåfør Bahram Smolan (44) tror fusjonen mellom HSD og Gaia sikrer de ansatte en trivelig arbeidsplass.