Nyopning med alpehorn

Kjem du til Sunnfjord med fly, står fjellmassivet Storehesten der som ei kneisande utfordring straks du stig ut på flystripa. No skal fjellet nyopnast med lettare tilkomst, merka løype og den mektige lyden av alpehorn.