Privatskolegaten

Vegg i vegg, i Lars Hilles gate, ligger tre private gymnas. Til høsten samles rundt 650 elever i gaten. Om noen år passerer trolig tallet 1000.