Tek pulsen på Vestlandet

Trafikken langs Kyststamvegen E 39 er på mange vis ein målestokk på næringsaktiviteten på Vestlandet.