Ingen Friele-effekt i sommer

Høyre har ikke opplevd noen Herman Friele effekt gjennom sommeren.