Mysterium bak dødsulukke i Fjaler

Politiet utelukkar noko straffbart, men veit ikkje kva som skjedde då ein mann frå Bergen blei funnen død i Fjaler onsdag.