Alvorlig utvikling på Bryggen

Grunnvannet under Bryggen synker. Og med grunnvannet synker også de 300 år gamle bryggegårdene. I verste fall kan det bli snakk om flere meter.