Skaper «Landslag i forskning»

Christian Michelsen Research inngår en forskningsallianse med Rogalandsforskning og Institutt for energiteknikk. Målet er å skape et «energilandslag» som kan konkurrere i verdenstoppen.