Fall åtte meter i klatrevegg

Ein ung mann vart send til sjukehus etter eit fall i klatreveggen i Sognahallen i Sogndal. Klatraren fall ned åtte meter i den innandørs klatreveggen.